Relief Serbauti

Teritoriul comunei se află într-o subunitate a podişului Sucevei, în Podişul Dragomirnei, situat între valea Sucevei şi cea a Siretului, din punct de vedere regional făcând parte din provincia Bucovina.
Relieful foarte variat, specific masivului deluros Dragomirna, face ca teritoriul acestor două sate să cuprindă dealuri în mare parte împădurite, păşuni bogate, văi mai înguste sau mai largi şi terenuri joase, pe alocuri cu caracter băhnos (mlăştinos).


Sub aspect geologic, comuna aparţine volhinianului, care „litologic este constituit aproape exclusiv din depozite detritice reprezentate, în cea mai mare parte, prin alternanţe de argile şi nisipuri, la care se adaugă unele nivele de gresii şi calcare oolitice, lentile de prundişuri ş.a.”, structural, creându-se acele suprafeţe sau platforme structurale a căror altitudini sunt în jur de 500 m şi sunt mărginite de cueste şi abrupturi cu frecvente degradări de teren.
Reprezentative din acest punct de vedere sunt şi platourile din partea înaltă, împădurită, a Podişului Dragomirnei, de la Călineşti care ating cota maximă de 502 m (la Dealul Ţigănie) şi cele din vecinătate din Poiana Trei Meri – Dealul Vărăria – Pădurea Dragomirna precum şi platoul Calafindeşti care atinge cota maximă de 504 m (la Ciuhă), numit Dealul Ţăranca.
Zona de est a comunei este în mare parte o păşune naturală şi o pădure de foioase (fag, stejar, carpen) în care se întâlnesc şi esenţe răşinoase (molidul), iar restul zonei este folosită pentru agricultură.
Vatra localităţii se află între altitudine de aproximativ 355 m (la Călineşti) şi 465 m (la Şerbăuţi), pentru ca teritoriul agricol aferent comunei să coboare până la 347 m altitudine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *