Apele

Reţeaua hidrografică a comunei este compusă din pâraie de mărime mică: Prisaca. Holubna, Ocered (Bocancea) şi Hăinuţa, important afluent al râului Suceava. Pârâul Hatnuţa, în lungime de 19 km, izvorăşte la E de satul Calafindeşti, din locul numit „pârâul Cojocei”, trece prin satele Şerbăuţi, Călineşti, străbate teritoriul comunei Dărmăneşti şi se varsă în râul Suceava. …

Clima

Datorită aşezării sale, comuna Şerbăuţi are o climă temperat-continentală, supusă influenţelor din estul Europei. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 7-8şC, în luna ianuarie înregistrându-se cele mai scăzute valori, media fiind de – 4,5°C. De asemenea, temperaturile maxime absolute ajung la 38°C, iar cele minime absolute coboară sub – 31°C. Anotimpurile din prezent seamănă tot …

Solurile

Peste relieful variat se suprapune invelişul de sol, caracteristic zonei, cu influenţă asupra vegetaţiei spontane, a plantelor de cultură şi chiar a aşezărilor umane. Prin altitudine, solurile se încadrează zonei de soluri argilo-iluviare, din care predomină cele brune podzolite şi podzolice şi în mică parte se întâlnesc şi solurile hidromorfe (soluri pseudogleice). Majoritatea solurilor sunt …

Relief Serbauti

Teritoriul comunei se află într-o subunitate a podişului Sucevei, în Podişul Dragomirnei, situat între valea Sucevei şi cea a Siretului, din punct de vedere regional făcând parte din provincia Bucovina. Relieful foarte variat, specific masivului deluros Dragomirna, face ca teritoriul acestor două sate să cuprindă dealuri în mare parte împădurite, păşuni bogate, văi mai înguste …

Urme arheologice

Intrând pe tărâmul arheologiei, trebuie să recunoaştem sărăcia informaţiilor oferite de izvoarele arheologice, cu privire la trecutul istoric al locuitorilor comunei Şerbăuţi, ca urmare a lipsei unor săpături arheologice sistematice în perimetrul comunei. Totuşi, pe raza comunei, mai exact la Călineşti, cele mai vechi urme de locuire în neolitic sunt dovedite arheologic, prin descoperiri de …